foto1
BISTRIK - Prepoznatljiv po kvalitetu
foto1
Vrhunska oprema za sve vaše potrebe
foto1
Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda
foto1
Prodaja cijevi - Uvoznici PVC cijevi
foto1
Naša firma - Vama na usluzi
Tel: +38735237200

Devetak-Hodžići bb, 75300 Lukavac, BiH

Papago d.o.o

info@papago-bistrik.com , bistrik@bih.net.ba

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

Odaberite jezik

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 19 gostiju i nema prijavljenih članova

Nešto o vodi

 

Voda je hemijski spoj dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika. Hemijska formula vode je H2O. Čista voda pri običnoj temperaturi je tečnost bez mirisa i okusa

Čovjekova dnevna potreba za tekućinom je 2 litre, od čega 1 litra čiste vode. Drugu litru čovjek dobiva putem namirnica. Važno je pritom da su čovjeku konstantno potrebni i minerali, koje, između ostalog, može primate i iz voda. Dugo se raspravljalo koje su to količine potrebne za terapeutski učinak na ljudski organizam i zbog toga je jedno od ključnih pitanja u javnom zdravstvu potreba za kvalitetnom i zdravstveno ispravnom vodom.

Voda je svugdje oko nas, okružuju nas okeani i mora, rijeke i jezera, te vječni snijeg i led. No, unatoč tome Zemlja sadrži samo 2,26 % lako dostupne slatke vode, a 2/3 čovječanstva nema dovoljno pitke vode jer je 200-500 velikih svjetskih rijeka zagađeno.

Voda u prirodi prolazi niz promjena i argegatnih stanja da bi na kraju te svoje transformacije došla u podzemno ležište i kao takvu je mi zahvatamo i punimo u boce.

 

Papago d.o.o. Lukavac sa sjedištem u Devetaku, posjeduje punionicu prirodne izvorske vode BISTRIK.
Pri određivanju lokacije za punionicu, najvažniji faktor je bila blizina izvorišta, odnosno mikrolokacija koja se nalazi u samom krugu firme.
Nova punionica je u redovan rad puštena u junu mjesecu 2012 godine. U punionicu je instalirana potpuno nova proizvodna linija, koja služi za punjenje vode Bistrik u PET boce od 5l. Projektovan kapacitet linije je 1000 boca/sat. Punionica je potpuno automatizovana i vrši direktno punjenje boca prirodnom izvorskom vodom Bistrik iz izvorišta, bez bilo kakvog hemijskog tretmana na samoj vodi.

 

Prirodna izvorska voda Bistrik, svakodnevno je podvrgnuta provjeri ispravnosti, što garantuje konstantan kvalitet.
Također se možemo pohvaliti da  se naša voda Bistrik odlikuje jedinstvenim i laganim okusom svježe prirode.
Prirodna izvorska voda BISTRIK u svom sastavu ima prisutne minerale koji su bitni za biohemijske procese u organizmu:

KATIONI
Kalcij (Ca2+) 28,05 mg/l
Magnezij (Mg2+) 31,59 mg/l
Natrij (Na+) 43,70 mg/l
Kalij (K+) 0,78 mg/l
Željezo (Fe2+/3+) 0,04 mg/l
ANIONI
Fluorid (F-) 0,64 mg/l
Hlorid (Cl-) 6,74 mg/l
Sulfati (SO42-) 13,00 mg/l
Hidrogenkarbonati (HCO2-) 333,06 mg/l
 
UKUPNA MINERALIZACIJA 484,00 mg/l
ELEKTROPROVODLJIVOST 485,00 μScm-1
pH VRIJEDNOST 7,40

 

ZA ZDRAVLJE I VITKOST NARODA KRIVAC JE BISTRIK VODA