foto1
BISTRIK - Prepoznatljiv po kvalitetu
foto1
Vrhunska oprema za sve vaše potrebe
foto1
Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda
foto1
Prodaja cijevi - Uvoznici PVC cijevi
foto1
Naša firma - Vama na usluzi
Tel: +38735237200

Devetak-Hodžići bb, 75300 Lukavac, BiH

Papago d.o.o

info@papago-bistrik.com , bistrik@bih.net.ba

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

Odaberite jezik

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 13 gostiju i nema prijavljenih članova

NOVA  OPREMA !

Mikrolokacije ranije izvedenih HG istraživanja

Hidrogeološka istraživanja

Izvodimo hidrogeološke radove kao što su:

  1. Geofizička,geološka i seizmička istraživanja
  2. Izvođenje istražnih geoloških radova, izradu i reviziju tehničke i druge dokumentacije za geološka istraživanja
  3. Površinsko mjerenje i posmatranje namjenjeno za pružanje informacija o površinskim i podzemnim      strukturama tla i stijena i lokalizaciji podzemnih voda
  4. Probno bušenje i sondiranje
  5. Bušenje i izvedba hidro-tehničkih bušotina-izvedba eksploatacionih bunara
  6. Uzimanje uzoraka terena za geofizičke i geološke namjene
  7. Istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničkim naukama

 

Za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja firma Papago d.o.o. posjeduje  licencu o upotrebi i uvođenju u proces rada bušače garniture  TEREDO DC 200 JBL.

Posjedujemo licencu od Federalnog Ministarstva Energije Rudarstva i Industrije, za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Istražno bušenje

Bušenje Istražno Hidrogeološke Bušotine izvodimo udarno rotacionom metodom sa upotrebom zračnog čekića na ortu bušotine uz praćenje u toku bušenja privremenim ugradbenim kolonama i direktnom rotacionom metodom uz upotrebu žrvanjskih ( kolutičastih ) dlijeta i lake bentonitske isplake i čiste vode kao ispirnog fluida.

U toku istražnog bušenja ( koje izvodimo u svim geološkim formacijama), vršimo praćenje litoloških promjena u stubu bušotine. Uzorkovani nabušeni materijal odlaže se u za to namjenjene sanduke za uzorkovanje sa obilježenom dubinom uzorkovanja, te se vrši geološka determinacija u cilju raščlanjivanja i razvrstavanja hidrogeoloških izolatora i potencijalnih hidrogeoloških kolektora podzemne vode.

Bunarska konstrukcija

Ugrađujemo vrhunske PVC PHD cijevi, prečnika  Ø 140/126 mm debljina stijenke 7 mm. Mogu se ugrađivati i cijevi većeg i manjeg prečnika od navedenog, u zavisnosti vodoizdašnosti vodonosnika ili po želji investitora radova.

- Dužina segmenata konstrukcije L=4m, L=3m,L=2m