Privredno društvo Papago d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u Devetaku-Hodžići bb, egzistira od 2005g.
Osnovna djelatnost naše firme je proizvodnja i distribucija flaširane vode "Bistrik", trgovina opremom za flaširanje vode, prečiščavanje i filtracija kako izvorskih tako i komunalnih voda, uvoz i prodaja opreme za brizganje i duvanje plastične ambalaže kao i geološka i hidrogeološka istraživanja podzemnih voda.

Privredno društvo je počelo sa radom 2005. g., kada je bilo vrlo teško pokrenuti posao, pronaći tržište i biti prisutan na tržištu. Uprkos raznim teškoćama , firma je opstala, stekla ime i reputaciju tako da se možemo svrstati među vrlo uspješne firme kako u proizvodnji vode za piće, a posebno u pogledu geoloških i hidrogeoloških istraživanja.